O nás

Mark Shimada

Mark

Vít

Náš příběh

2012

V roce 2012 spolu Mark a Vítek poprvé mluvili o nápadu vytvořit nějakou aplikaci, která by byla účelnější a přitažlivější – něco, co v té době nebylo na trhu aplikací pro studium češtiny dostupné.

Jako praktikující zenbuddhisté si s trpělivostí sobě vlastní dopřáli potřebný čas k tomu, aby jejich koncept i plány mohly organicky a s inteligentní rozvahou růst a nakonec dozrát. Při vytváření a neustálém vylepšování této unikátní studijní platformy Mark, jako zkušený tvůrce učebních projektů, vítal postřehy a nápady svých studentů, kolegů a přátel (z nichž se někteří nakonec stali trvalou součástí našeho týmu).

2016

Bez finančních zdrojů, s hrstkou přátel, kteří s Markem a Vítkem sdíleli jejich nadšení pro věc, začali v roce 2016 ve svém volném čase psát a překládat obsahovou náplň aplikace. Zpočátku to byl malý tým. Všichni ale pracovali na společně sdílené vizi. Práce začala nabírat spád a téměř neomezený potenciál našeho společného projektu přilákal další přispěvatele.

2018

Nakonec v roce 2018 začali „Ideatech“ a grafici pracovat na vývoji aplikace. Náš úkol byl jasný: Učinit z osvojování si jazyka intuitivní zábavu a dát mu smysl.

Od té doby jsme síť našich spolupracovníků rozšířili a zahrnuli jsme další jazyky (španělštinu, francouzštinu, portugalštinu, němčinu a italštinu) a vytvořili jsme nové týmy, které pracují na obsahové náplni. Tím ale naše úsilí zdaleka nekončí. Spolu s tím, jak naše firma roste a rozšiřuje se, těšíme se, že přibereme další jazyky a rozvineme nové možnosti i nástroje, jak prostřednictvím vzdělávání a dorozumívání náš svět ještě těsněji propojit.

Ve filozofii naší firmy byly vždy na prvním místě tři věci:

  • Osobní život lidí je důležitější než časové harmonogramy a zisky.
  • Při určování ceny budeme citlivě zohledňovat socio-ekonomické možnosti uživatelů v jednotlivých zemích.
  • Všechny údaje o finanční situaci naší firmy budou vždy zcela transparentní.

Follow us on Linkedin and our Blog to learn about what’s going on in our endeavor.